Mijmeringen over het marktgebeuren

Moderne vermogensbeheer bestaat uit een complex pakket aan maatregelen met een reële vermogensopbrengst als doel. Daarbij zijn met de eigenaren van het vermogen vaste randvoorwaarden zoals liquiditeitseisen, mogelijke schommelingstoleranties, kwaliteit van de afzonderlijke componenten en de diversificatie over de verschillende beleggingsklassen van doorslaggevend belang.

Zowel voor de strategische uitgangspunten, als voor de tactische investeringsbesluiten zijn heldere analyses en inschattingen van de randvoorwaarden onontbeerlijk. De „buy-and-hold“-strategie van BPM is gebaseerd op een permanente analyse van de internationale kapitaalmarkten en de waarschijnlijkste activiteit van bepaalde spelers op economisch vlak:  Privéhuishoudens, bedrijven, banken en landen.

Onze blik op de huidige positie, de prognose van de waarschijnlijkste ontwikkelingen en de gevolgen daarvan op de verschillende beleggingsklassen geven wij door middel van regelmatige publicaties door aan onze investeerders.

26.01.2023

Terugblik op het 4e kwartaal 2022 en vooruitzicht 2023

Een duidelijk overzicht en spannende vooruitzichten! Hier vindt u een diepere analyse van de gebeurtenissen alsmede interessante gedachten over de mogelijke ontwikkelingen en kansen in de komende kwartalen.

Bij het lezen komt u te weten waarom wij denken dat het nieuwe jaar aanzienlijk beter zal zijn voor beleggers en financiële markten …

Lees meer...

01.04.2022

Terugblik op het 1e kwartaal 2022 en vooruitzichten

Cesuur: “De Russische invasie in Oekraïne betekent een historische cesuur.Hij bedreigt onze hele naoorlogse orde."

Lees meer...