Mijmeringen over het marktgebeuren

Moderne vermogensbeheer bestaat uit een complex pakket aan maatregelen met een reële vermogensopbrengst als doel. Daarbij zijn met de eigenaren van het vermogen vaste randvoorwaarden zoals liquiditeitseisen, mogelijke schommelingstoleranties, kwaliteit van de afzonderlijke componenten en de diversificatie over de verschillende beleggingsklassen van doorslaggevend belang.

Zowel voor de strategische uitgangspunten, als voor de tactische investeringsbesluiten zijn heldere analyses en inschattingen van de randvoorwaarden onontbeerlijk. De „buy-and-hold“-strategie van BPM is gebaseerd op een permanente analyse van de internationale kapitaalmarkten en de waarschijnlijkste activiteit van bepaalde spelers op economisch vlak:  Privéhuishoudens, bedrijven, banken en landen.

Onze blik op de huidige positie, de prognose van de waarschijnlijkste ontwikkelingen en de gevolgen daarvan op de verschillende beleggingsklassen geven wij door middel van regelmatige publicaties door aan onze investeerders.

01.04.2022

Terugblik op het 1e kwartaal 2022 en vooruitzichten

Cesuur: “De Russische invasie in Oekraïne betekent een historische cesuur.Hij bedreigt onze hele naoorlogse orde."

Lees meer...

12.10.2021

Terugblik op het 3e kwartaal 2021 en een blik naar voren

Wat klimaatverandering, lege winkelrekken in Groot-Brittannië en het ketchupfles-effect ons kunnen vertellen over de toekomstige inflatie.

Lees meer...