Mijmeringen over het marktgebeuren

Moderne vermogensbeheer bestaat uit een complex pakket aan maatregelen met een reële vermogensopbrengst als doel. Daarbij zijn met de eigenaren van het vermogen vaste randvoorwaarden zoals liquiditeitseisen, mogelijke schommelingstoleranties, kwaliteit van de afzonderlijke componenten en de diversificatie over de verschillende beleggingsklassen van doorslaggevend belang.

Zowel voor de strategische uitgangspunten, als voor de tactische investeringsbesluiten zijn heldere analyses en inschattingen van de randvoorwaarden onontbeerlijk. De „buy-and-hold“-strategie van BPM is gebaseerd op een permanente analyse van de internationale kapitaalmarkten en de waarschijnlijkste activiteit van bepaalde spelers op economisch vlak:  Privéhuishoudens, bedrijven, banken en landen.

Onze blik op de huidige positie, de prognose van de waarschijnlijkste ontwikkelingen en de gevolgen daarvan op de verschillende beleggingsklassen geven wij door middel van regelmatige publicaties door aan onze investeerders.

08.02.2021

2021 - Hier kunt u zien waar we dit jaar onze investeringen op gaan richten en waar we een aanzienlijk winstpotentieel verwachten ...

Ook in het begin van dit jaar komen we graag de talrijke klanten en vrienden van BPM tegemoet en stellen de huidige resultaten en perspectieven van succesvolle kernstrategieën van BPM voor.

Lees meer...

15.01.2021

Wat een finale! Terugblik op het 4e kwartaal 2020 en vooruitzicht voor 2021

Na een aantal tegenslagen in oktober brachten de laatste weken van het jaar duidelijkheid over ten minste twee kwesties die de financiële markten zwaar hebben belast. De resultaten van de Amerikaanse verkiezingen, waarvan de uitslag niet serieus kon worden aangevochten, en de levering van de eerste vaccins tegen Covid-19. Een en ander heeft tot een ware koopwoede geleid.

Lees meer...

22.09.2020

Koopjesjagerstijd - tot nu toe zonder koopjesjagerssentiment?

Er zijn veel zwaarwegende en ingrijpende technologische, politieke sociale en culturele kenteringen in de wereld aan te wijzen. Voor Uwe Günther van BPM - Berlin Portfolio Management biedt dit kansen voor creatieve denkers en vooruitdenkers.

Lees meer...

03.06.2020

Nuchtere analyse - hoe men op de geldstroom van de Centrale Banken moet reageren

In crisistijden hoort men steeds weer: "Deze keer is alles anders." Dat is ook in de huidige coronacrisis het geval. Vermogensbeheerder Uwe Günther trekt een ontnuchterende conclusie en leidt daaruit af wat men nu moet kopen.

Lees meer...

25.02.2020

Aandelenmarkten maken zich los van de feitelijke economie

De beurskoersen en de gegevens over de economische grondslagen zijn ver uit elkaar gegroeid. In de rijpe fase van een economische cyclus is dit voor de investeringen van grote betekenis …

Lees meer...