Mijmeringen over het marktgebeuren

Moderne vermogensbeheer bestaat uit een complex pakket aan maatregelen met een reële vermogensopbrengst als doel. Daarbij zijn met de eigenaren van het vermogen vaste randvoorwaarden zoals liquiditeitseisen, mogelijke schommelingstoleranties, kwaliteit van de afzonderlijke componenten en de diversificatie over de verschillende beleggingsklassen van doorslaggevend belang.

Zowel voor de strategische uitgangspunten, als voor de tactische investeringsbesluiten zijn heldere analyses en inschattingen van de randvoorwaarden onontbeerlijk. De „buy-and-hold“-strategie van BPM is gebaseerd op een permanente analyse van de internationale kapitaalmarkten en de waarschijnlijkste activiteit van bepaalde spelers op economisch vlak:  Privéhuishoudens, bedrijven, banken en landen.

Onze blik op de huidige positie, de prognose van de waarschijnlijkste ontwikkelingen en de gevolgen daarvan op de verschillende beleggingsklassen geven wij door middel van regelmatige publicaties door aan onze investeerders.

24.12.2015

Komt er in 2016 een einde aan de rally?

Sinds 2009 stijgen de koersen op de aandelenmarkten. Een zo lange hausse is er nog zelden eerder geweest. Zijn de koersen in 2016 toe aan een correctie? De inschattingen van drie experten...

Lees meer...

13.10.2015

Aandelenmarkten staan voor shockgenezing

Alle beurscrashes in de geschiedenis zijn veroorzaakt door ongecontroleerde en niet-productieve kredietopnamen en -verlening. Het ziet er helaas nog steeds niet goed uit. Aandelencrashes zijn schuldencrashes!

Lees meer...

22.09.2015

Enorme groei van catastrofes ophanden

De inflatiepercentages staan wereldwijd zorgelijk laag. En dus gaan de internationale centrale banken nog meer geld drukken. Zodoende kan er binnen twee tot vijf jaar een zogenaamde crack up boom ontstaan.

Lees meer...

02.06.2015

Belegger in Taka-Tuka-land

De aandelenbeurzen zijn duidelijk overgewaardeerd. Dat heeft in het verleden regelmatig tot crashes geleid. Want de beleggers kunnen het gewoonweg niet laten de vier grote fouten te begaan.

Lees meer...

15.07.2014

Marktcommentaar juli 2014

Wie in klassieke termijndeposito's c.q. geldmarktfondsen investeert, wordt door de zogeheten „Markt" met een reële kapitaalvernietiging bestraft. Ook het alternatieve speelveld van de debiteur met een zwakke of zwakkere kredietwaardigheid is inmiddels alom vertegenwoordigd...

Lees meer...