Mijmeringen over het marktgebeuren

Moderne vermogensbeheer bestaat uit een complex pakket aan maatregelen met een reële vermogensopbrengst als doel. Daarbij zijn met de eigenaren van het vermogen vaste randvoorwaarden zoals liquiditeitseisen, mogelijke schommelingstoleranties, kwaliteit van de afzonderlijke componenten en de diversificatie over de verschillende beleggingsklassen van doorslaggevend belang.

Zowel voor de strategische uitgangspunten, als voor de tactische investeringsbesluiten zijn heldere analyses en inschattingen van de randvoorwaarden onontbeerlijk. De „buy-and-hold“-strategie van BPM is gebaseerd op een permanente analyse van de internationale kapitaalmarkten en de waarschijnlijkste activiteit van bepaalde spelers op economisch vlak:  Privéhuishoudens, bedrijven, banken en landen.

Onze blik op de huidige positie, de prognose van de waarschijnlijkste ontwikkelingen en de gevolgen daarvan op de verschillende beleggingsklassen geven wij door middel van regelmatige publicaties door aan onze investeerders.

02.06.2015

Belegger in Taka-Tuka-land

De aandelenbeurzen zijn duidelijk overgewaardeerd. Dat heeft in het verleden regelmatig tot crashes geleid. Want de beleggers kunnen het gewoonweg niet laten de vier grote fouten te begaan.

Lees meer...

15.07.2014

Marktcommentaar juli 2014

Wie in klassieke termijndeposito's c.q. geldmarktfondsen investeert, wordt door de zogeheten „Markt" met een reële kapitaalvernietiging bestraft. Ook het alternatieve speelveld van de debiteur met een zwakke of zwakkere kredietwaardigheid is inmiddels alom vertegenwoordigd...

Lees meer...

01.03.2014

Interview "Sondersituationen im Anleihenmarkt"

Gespräch mit Uwe Günther, BPM - Berlin Portolio Management GmbH, Smart Investor 3/2014...

Lees meer...

11.02.2014

Press / Investors Information

BPM - Global Income Fund – receives the “Innovation Fund of the Year Award for 2014 Berlin‘s investment boutique BPM - Berlin Portfolio Management - was awarded 2nd place by Finanzen Verlags’ jury at the “Golden Bulls Night” in Munich...

Lees meer...

04.12.2013

Guest post for DC Finance’s “Family Wealth” Magazine

Emotions are the essence of human nature. People, including investors, rarely behave rationally. Property owners’ longing for liquidity and security has been particularly intense since the start of the global financial crisis....

Lees meer...