2021 - Hier kunt u zien waar we dit jaar onze investeringen op gaan richten en waar we een aanzienlijk winstpotentieel verwachten ...

Ook in het begin van dit jaar komen we graag de talrijke klanten en vrienden van BPM tegemoet en stellen de huidige resultaten en perspectieven van succesvolle kernstrategieën van BPM voor.

De onderstaande informatie vormt een belangrijk onderdeel van BPM scenario's voor de komende kwartalen en vormen de belangrijke basis van de portfolio allocation.

Want: De huidige depotstructuur bepaalt de toekomstige successen van onze mandanten.

De resultaten 2020

Ons kernscenario 2021

Consequenties en resultaat

We zien ons vandaag, aan het begin van het nieuwe jaar, op een beslissend, misschien historisch kantelpunt voor het behoud en de intelligente toename van vermogens.

In de unieke en deels toevallige combinatie van

  • dusver ongeëvenaarde globale schuldenlast,
  • tegelijk gigantische technologische ontwikkelingssprongen,
  • de snelle verandering van de energetische basis van de economie,
  • een unieke alliantie van expansieve geldpolitiek en fiscale politiek,
  • het quasi afschaffen van de rente door de centrale banken, en
  • het allesversnellende effect van de corona-pandemie.

wordt het kader voor vermogensbehoud en -toename zonder twijfel en permanent opnieuw bepaald.

Op basis van ons kernscenario zal BPM de depots van haar mandanten verder toekomst- en winstgericht afstellen. Beleggingsklassen, die in de toekomst objectief geen voldoende bijdrage meer voor het behalen van de beleggingsdoelen kunnen leveren, worden consequent vermeden. Romantiek is gezien de consequenties van verkeerde prioriteiten bij de kapitaalallocatie op de verkeerde plaats. Dit is in het bijzonder van toepassing op grote delen van de obligatiemarkt en op bepaalde, bij investeerders tot voor kort zeer geliefde, onderdelen van het aandelenuniversum.

Duidelijke en toekomstige kansen hebben we vroegtijdig bepaald en in geïnvesteerd. Als voorbeelden mogen hier de thema's e-mobiliteit, grondstoffen en edelmetalen, medische technologie en de tweede golf van de digitalisering worden genoemd. Substantiële en materiële waarde, toekomstgeschikte en duurzame bedrijfsmodellen en strategieën spannen de kroon.

Troef blijft ook het vooruitkijken, zoals u aan de resultaten van het jaar 2020 herkent. Aan het begin van het volgende jaar 2022 willen we met u dezelfde positieve lijn doortrekken en een nieuwe constructieve vooruitblik ontwikkelen!

Mocht u interesse hebben, dan kunnen uw concrete toepassings- en optimaliserings- mogelijkheden van uw vermogensbelegging op korte termijn met ons bediscussiëren. We kijken ernaar uit om samen met u, vermogens opnieuw te ontwikkelen - voor morgen!

Uwe Günther Thomas Pass

Uwe Günther

Oprichter en directeur van BPM - Berlin Portfolio Management GmbH.

Uwe Günther is founding partner en directeur van “BPM - Berlin Portfolio Management GmbH”. Frank is directeur in Tilburg.

Disclaimer

Deze publicatie is enkel bedoeld voor informatiedoeleinden en voor gebruik door de ontvangers. Ze vormt noch een aanbod, noch een uitnodiging vanwege of in opdracht van BPM - Berlin Portfolio Management GmbH tot het kopen of verkopen van waardepapieren of beleggingsfondsen. De informatie die in deze publicatie is opgenomen, werd verzameld uit bronnen die als betrouwbaar bekend staan. BPM - Berlin Portfolio Management GmbH geeft echter geen enkele garantie betreffende de betrouwbaarheid en volledigheid ervan en wijst iedere aansprakelijkheid af voor verliezen die voortkomen uit het gebruik van deze informatie.

Ga terug