“West Side Story" of toch al "Star Wars"?

De wereldpolitiek doet op dit moment denken aan musical- en filmklassiekers waarin het over de hegemonie in bepaalde gebieden gaan, vindt Uwe Günther. Helaas is de feitelijke ontwikkeling veel ernstiger dan in deze klassiekers, volgens de oprichter en CEO van BPM - Berlin Portfolio Management GmbH

Eigenlijk leek het bijleggen van het Amerikaanse handelsgeschil met China vrijwel zeker. Tot de Amerikaanse president Donald Trump plotseling, eerst mondeling via Twitter, olie op het vuur van het conflict gooide. Kort daarna volgden daadwerkelijke maatregelen en daarmee de volgende knal: De VS verhoogden voor Chinese producten ter waarde van $200 miljard de strafheffingen van 10% naar 25%.

Tegelijkertijd werd de mediale woordenwisseling tussen de regering van Trump en het Iraanse leiderschap scherper van toon. Ook hier gingen verbale dreigingen gepaard met concrete sancties. Washington heeft onlangs plannen aangekondigd om het hetvliegdekschip USS Abraham Lincoln en een bommenwerperssquadron richting het Midden-Oosten te verplaatsen.

Deze ontwikkelingen doen denken aan hits uit de entertainmentindustrie - met het cruciale verschil dat het hier niet om kijkplezier en leuk entertainment gaat, maar over enorme wereldwijde risico's die ons letterlijk allemaal treffen. Er kan rustig worden gezegd dat de strijd om wereldwijde suprematie ten koste van mensen en kapitaalmarkten wordt gevoerd. De huidige gebeurtenissen vergroten de al bestaande risico's.

Torsten Slok, Chief Economist bij Deutsche Bank Securities in New York, noemde enkele dagen geleden vijf verschillende manieren hoe de waarderingsexpansie, de ‘rate party’ die nu al tien jaar aan de gang is, abrupt zou kunnen eindigen.

 1. Een plotselinge explosie op de kredietmarkten. Trefwoord: „BBB-Rating-Bubble“.
 2. De Amerikaanse consument "raakt vermoeid". Extreme waarden in consumentenkrediet, creditcardschuld en autoleningen spreken een duidelijke taal.
 3. De Amerikaanse handelsoorlog wordt intensiever. Dit kan met name Europa treffen. Stagnerende of zelfs dalende groeicijfers zouden de economie nog meer onder druk zetten.
 4. Schade aan de geloofwaardigheid van de Amerikaanse Federal Reserve. Met de zigzag-koers van Federal Reserve Chairman Jerome Powell zit de Fed al op een gevaarlijk pad. Ondanks een groei van de Amerikaanse economie met meer dan drie procent in het eerste kwartaal van 2019, heeft het hoofd van de Fed een rentepauze aangekondigd.
 5. China krijgt een tekort op de lopende rekening. Toenemende afhankelijkheid van buitenlands kapitaal kan leiden tot de liquidatie van externe reserves, met name van Amerikaanse staatsobligaties. De dan waarschijnlijke stijging van de opbrengsten zou een show-stopper voor de VS en daarmee de wereldeconomie kunnen blijken te zijn.

Op het niveau van de particuliere belegger zijn drie factoren bijzonder opmerkelijk:

 1. De beursprestaties, die bijna tien jaar lang nauwelijks onderbroken werden en gevoed werden door wereldwijde kredietoverschrijdingen, hebben geleid tot een haast unieke vervorming van perceptie en een blinde vlek voor elementaire wiskundige en economische contexten. Beleggers zien stijgende beurzen steeds meer als de normale toestand - als een soort natuurwet. Leerzame zoektermen op internet zijn bijvoorbeeld: "Dream of Eternal Youth", "Cognitive Dissonance" of "Mean Reversion Effect".
 2. Veel particuliere beleggers maken een intensieve zgn. ‘chart analysis’ voordat ze hun investeringsbeslissingen nemen. Ze verwachten zo terugkerende en traditioneel winstgevende prijspatronen en trends te kunnen herkennen en gebruiken. De langetermijngrafiek van de S&P 500 biedt interessant huiswerk voor deze beleggers, zoals te zien is in de volgende grafiek. Simpel gezegd staat de Amerikaanse index voor een strategisch beslissend moment.

  S&P 500 sinds 1987
  S&P 500 seit 1987
  Bron: Bloomberg

 3. Een ander extreem groot aantal beleggers consumeert opzettelijk artikelen en aanbevelingen van vaak prominente en in de afgelopen jaren meestal succesvolle beleggings- of fondsbeheerders, voormalige beursmakelaars, hoofdeconomen of andere professionals. Dat is een legitieme en belangrijke stap bij het vormen van individuele meningen en ontwikkelingen.

  Niettemin, de vraag "Cui bono?" moet altijd worden gesteld - de vraag naar het doel en het nut van een gepubliceerd artikel. Het herkennen van pure verkoopintenties voor bepaalde financiële producten onder het motto "aandelen kopen is altijd succesvol" is vaak niet eenvoudig. En sommige uitspraken hebben zelfs de kwaliteit van tactische contra-indicaties.

  Met het tegenovergestelde van de impliciete of expliciete aanbeveling kan er dan goed geld verdiend worden. Als afsluiting van dit complexe en ernstige thema kan met een knipoog de baas van 's werelds grootste activabeheerbedrijf Blackrock, Larry Fink, geciteerd worden:

  S&P 500, opmerkingen van Larry Fink, CEO Blackrock
  S&P 500, Äußerungen von Larry Fink
  Bronnen: FOX Business, Yahoo Finance, CNBC, Bloomberg

Er bestaan natuurlijk altijd aantrekkelijk gewaardeerde beleggingen en uitstekende strategieën, alleen staan deze meestal niet in de krant. De winst zit zowel op lange als op korte termijn altijd in de aankoopprijs. Bij het bekijken van de lange-termijngrafieken van de S&P 500, DAX 30, MSCI World & Co., wordt dit zelfs voor de kritische waarnemer al snel duidelijk. Bovendien moeten beleggers hier altijd rekening mee houden: Om een daling van 50% van het vermogen weer goed te maken, is er een volgende prestatie van 100% nodig. Daarom luidt het motto voor de tweede helft van het jaar: "Voorgekomen verliezen zijn de winst van morgen".

Met vriendelijke groet en veel geluk met alles wat u doet! Uwe & Frank and the BPM team

Uwe Günther

Oprichter en directeur van BPM - Berlin Portfolio Management GmbH.

Frank Heilmann

Hoofd van de BPM-vestiging Nederland

Uwe Günther is founding partner en directeur van “BPM - Berlin Portfolio Management GmbH”. Frank is directeur in Tilburg.

Disclaimer

Deze publicatie is enkel bedoeld voor informatiedoeleinden en voor gebruik door de ontvangers. Ze vormt noch een aanbod, noch een uitnodiging vanwege of in opdracht van BPM - Berlin Portfolio Management GmbH tot het kopen of verkopen van waardepapieren of beleggingsfondsen. De informatie die in deze publicatie is opgenomen, werd verzameld uit bronnen die als betrouwbaar bekend staan. BPM - Berlin Portfolio Management GmbH geeft echter geen enkele garantie betreffende de betrouwbaarheid en volledigheid ervan en wijst iedere aansprakelijkheid af voor verliezen die voortkomen uit het gebruik van deze informatie.

Ga terug