De enige vermogensbeheerder in Berlijn
met transparantiegarantie

Our Zelfbesef

Positieve prestaties, ook op de lange termijn,
dankzij hoge rendementen

Onze fondscliënten

Vertrouwen en verantwoordelijkheid als basis
voor onze samenwerking

Onze competentie

FAQ

Waarom zou ik mijn vermogen door BPM laten beheren?

Vermogenseigenaren die contact zoeken met BPM - Berlin Portfolio Management GmbH zijn meestal geïnteresseerd in het aanzienlijk optimaliseren van hun eerdere investering op verschillende gebieden. Het is vaak de wens naar flexibelere beloningsmodellen die tot heroriëntatie leidt. En ten derde is het vaak de wens naar dynamische en meer creatieve portfolio-elementen en strategieën die leiden tot een concrete interesse in discussies.

In een gecoördineerd proces dat uit meerdere fasen bestaat, stellen we doeltreffende portefeuillecomponenten samen die de kans op succes op lange termijn aanzienlijk vergroten, de kosten optimaliseren en het totale risico aanpassen aan de werkelijke draagkracht van de cliënt en aan diens wensen.

Waarin zijn zelfstandige vermogensbeheerders anders dan banken?

Het enige doel van onafhankelijke vermogensbeheerders is de optimale structurering en beheer van activa op basis van de eisen en wensen van de eigenaar van het vermogen. Hun bestaan is dus gebaseerd op het succes van hun beheersdiensten. Daardoor wordt u niet door verkoopspecificaties of door centraal gedefinieerde commissiedoelstellingen beperkt. De onafhankelijke vermogensbeheerder stemt al zijn activiteiten af op de belangen van zijn opdrachtgever. Vertrouwen en betrouwbaarheid vormen de basis van zijn werkzaamheden.

Vanaf welke vermogensomvang kan ik gebruik maken van professionele vermo-gensbeheerders?

BPM biedt u succesvolle uitkerings-, opportuniteits- en waardegerichte beheersoplossingen, waarbij consequent gebruik wordt gemaakt van kosteneffectieve institutionele investeringsklassen met een minimaal belegbaar vermogen vanaf € 500.000.

Is de samenwerking met onafhankelijke vermogensbeheerders "veilig"?

In Duitsland is onafhankelijk vermogensbeheer (officieel: financieel portefeuillebeheer) een vergunningsplichtige financiële dienstverlening die onder strikt toezicht staat.

Deze vergunning voor het beheer van een financiële instelling wordt verleend op basis van het Kreditwesengesetz (KWG, Duitse wet op het kredietwezen) na intensief onderzoek door de Deutsche Bundesbank en de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin, een Duitse toezichthoudende autoriteit voor financiële dienstverleners) en de AFM (Autoriteit Financiële Markten).  Alleen vergunninghoudende financiële dienstverleners die onder permanent toezicht staan en die over betrouwbare medewerkers beschikken, mogen financieel portefeuillebeheer uitoefenen.

Gewoonlijk handelt de vermogensbeheerder op basis van een beperkte volmacht van zijn cliënt. Dit geeft beschikkingsrecht over de rekening en beheersrekening bij de gekozen bewaarnemer, maar niet om activa op te nemen of over te dragen, als daar geen toestemming voor is verleend.

De bewaarnemer is verantwoordelijk voor de veilige bewaarneming van de activa en een correcte afwikkeling van alle transacties. We raden u aan om u te informeren over de voordelen van de EU-depositogarantie, de aanvullende garantiesystemen van uiteenlopende groepen instellingen en overheidsgaranties voor bancaire verplichtingen.

Kan ik me een onafhankelijk vermogensbeheer "veroorloven"?

Absoluut. Een professionele vermogensbeheerder, vergelijkbaar met een advocaat of belastingadviseur, rekent een service- en onkostenvergoeding voor zijn dienstverlening. Klanten van BPM kunnen flexibel kiezen uit vaste- en prestatie gerelateerde beloningsvarianten.

In directe vergelijking met bankvoorwaarden zijn vermogensbeheerders vaak aanzienlijk voordeliger en transparanter. Daar zijn heel wat redenen voor, maar de belangrijkste zijn: de uitstekende cliëntvoorwaarden van BPM bij de afwikkelingsbanken en het volledig afzien van verborgen provisies.

Kan ik mijn bestaande effectenrekening eenvoudigweg overdragen?

Ja, dat is zonder enig probleem mogelijk. Daarvoor hoeft u niet zelf naar uw huidige bank; of er zelf contact mee op te nemen. Als gekwalificeerde onafhankelijke vermogensbeheerder wikkelt BPM de noodzakelijke formaliteiten voor u af. Uiteraard is de overdracht van effectendepots ook grensoverschrijdend mogelijk. In principe kan ook een bestaand mandaat bij uw huidige bank worden overgenomen. Om redenen van kwaliteit en kosten raden we dit meestal af.

Krijgt een vermogensbeheerder speciale voorwaarden bij bewaarnemers?

Ja, dat is het geval. Omdat de bewaarnemer hier slechts enkele diensten verleent, kan deze minder kosten in rekening brengen. Vermogensbeheerders zijn gewilde partners van banken. Deze bijzondere voorwaarden geven wij direct aan onze cliënten door. Doorgaans bestaan er passende afspraken met de verschillende bewaarnemers, zodat de keuze van de bank perfect op de wensen van de klant kan worden toegespitst.

Hoe kan ik regelmatig informatie krijgen over de status van mijn vermogen?

Als eigenaar van het vermogen wordt u onmiddellijk schriftelijk of elektronisch geïnformeerd over elke transactie van uw vermogensbeheerder. Daarnaast kunt u via internet een beveiligde "view-only"-toegang tot uw rekening en effectenrekening regelen. En voorts kan uw vermogensbeheerder u op vrijwel elke gewenste wijze van aanvullende informatie voorzien. Klanten van BPM maken graag gebruik van goeddeels papierloze informatie-oplossingen.

Waar kan ik referenties krijgen?

Het goedkeuringsdocument van de BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht: Duitse toezichthoudende autoriteit voor financiële dienstverleners) en van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) voor uitoefenen van het financiële portefeuillebeheer kunnen wij te allen tijde overleggen. U kunt ook de registratie en de jaarrekening en de accountantsverklaringen op het internet raadplegen. Bovendien hebben wij als succesvolle en ervaren vermogensbeheerder altijd klanten die bereid zijn hun ervaring door te geven en een aanbeveling te doen.

Ons lidmaatschap van een erkende beroepsvereniging (bijv. Verband der Unabhängigen Vermögensverwalter: Duitse vereniging van onafhankelijke vermogensbeheerders (VuV)) betekent dat we een goede reputatie genieten en dat we een geaccepteerde erecode van de leden van de vereniging toepassen. Sinds de oprichting is BPM lid van deze vereniging.

Ook de cv's en een overzicht van de eerdere activiteiten en beroepservaring van de medewerkers van een vermogensbeheerder behoort u altijd op te vragen.

De medewerkers van de bewaarnemers zijn te allen tijde beschikbaar om over de vermogensbeheerder informatie te verstrekken. Zij kennen deze goed uit hun dagelijkse dienstverlenende activiteiten.

Is het gemakkelijk om een opdracht voor vermogensbeheer te verlenen?

Ja. Het desbetreffende beheerscontract wordt gewoonlijk bij de opening van de rekening en het depot besproken en ondertekend. Belangrijke bestanddelen van het contract, zoals de investeringsrichtlijnen, de maximale ratio's van de afzonderlijke investeringsklassen, de gewenste benchmark, de totale kosten, alsook de verliesdrempel, worden intensief besproken en vervolgens individueel overeengekomen.

Wat gebeurt er als de vermogensbeheerder of de servicebank om welke reden dan ook de activiteiten staakt?

Als eigenaar van uw vermogen behoudt u altijd de beschikkingsbevoegdheid over uw vermogen. U kunt het mandaat op elk moment wijzigen of de beperkte volmacht intrekken, de activa op elk moment overdragen of op een andere wijze over de activa beschikken. Ook in het onwaarschijnlijke geval dat de vermogensbeheerder onbereikbaar is, blijft u altijd in staat om handelend op te treden. Zelfs als de bank ophoudt te betalen, zijn uw effecten beschermd, aangezien uw effectenactiva geen verhaalsmogelijkheid bieden voor de verplichtingen van de instelling.

Waarom kiezen steeds meer beleggers voor het logische alternatief van "onafhan-kelijk vermogensbeheer"?

De perceptie en kennis van het dienstenaanbod van onafhankelijke vermogensbeheerders verschilt sterk van land tot land.  Wat bijvoorbeeld in de VS en Zwitserland gebruikelijk is, stond in andere landen tot enkele jaren geleden nog in de kinderschoenen.    

Voor veel particuliere cliënten, families, ondernemers, erfgenamen, stichtingen en bedrijven is de inzet van persoonlijk en officieel erkend vermogensbeheer vandaag de dag vanzelfsprekend. In een steeds complexere wereld zijn het vertrouwen en de onafhankelijkheid van de "eigen" financiële specialisten de doorslaggevende beslissings- en succescriteria geworden.

Contact

BPM - Berlin Portfolio Management
Uhlandstraße 33
10719 Berlin
Duitsland