BPM is actief in drie bedrijfsonderdelen

BPM – Berlin Portfolio Management GmbH is service- en beheerpartner van investeerders voor wie winst telt.

De aangeboden diensten en bedrijfsactiviteiten werden vroeger uitgevoerd onder het dak van een grote Europese particuliere bank. Met de oprichting van BPM werden deze bedrijfsactiviteiten opnieuw gestructureerd en aangepast aan de complexere vereisten en verwachtingen van de jarenlange en vermogende opdrachtgevers.

Een “typische” BPM-klant verwacht een actieve strategie die het behoud van de koopkracht op de voorgrond stelt ondanks eindeloze staatsschulden en toenemend inflatiegevaar. Hieraan geven wij gevolg door de tweeledige benadering, enerzijds het maximaliseren van de winst(marges) en anderzijds door de nadruk te leggen op kwaliteit.

Vermogensbeheer

De kernactiviteit van BPM is het ontwikkelen van goed gediversifieerde beleggingsstrategieën die op winst zijn gericht en het omzetten hiervan in het kader van opdrachten tot het beheer. Voor elke situatie is een zeer individuele oplossing nodig.

Ontwikkeling van afzonderlijke oplossingen

Naast het klassieke vermogensbeheer biedt BPM ook veeleisende particuliere en institutionele cliënten haar uitgebreide diensten op het gebied van effectendeposito's aan.

Beleggingsadvies

In een steeds complexer wordende wereld is echte 'goede raad' een steeds schaarser goed. In onze visie betekent 'goede raad' dat wij u altijd van de juiste informatie voorzien, waardoor uw eigen beleggingsbesluiten duurzaam succes opleveren. U definieert succes ook als het vermijden van eigen fouten en die van anderen. Dat is begrijpelijk.