Stichtingen en ondernemingen zonder winstoogmerk

… op grond van onze jarenlange specialisatie op inkomen gerichte investeringsstrategieën zijn dit onze 'natuurlijke' cliënten.
De medewerkers van BPM adviseren en begeleiden al vele jaren stichtingen en ondernemingen zonder winstoogmerk bij het beleggen van hun vermogen. Bovendien begeleiden zij privécliënten terwijl deze bezig zijn met het oprichten van een stichting.
Behalve een langdurig beheer van hun liquide investeringen van hun vermogen kunnen wij bestaande stichtingen ook met adviezen van dienst zijn.

Enige voorbeelden hiervan zijn:

 • Beoordelen van alternatieve investeringsmogelijkheden
 • Ontwikkeling van beleggingsstrategieën voor een betere toepassing van de bestaande investeringsrichtlijnen
 • Beoordelen of de bestaande investeringsrichtlijnen op zinvolle wijze aangevuld of gewijzigd kunnen worden
 • Portfolioanalyse:
  • Risicoanalyse op het niveau van individuele waarden en porfolio met scenariaoanalyses
  • Geschiktheid van investeringen voor stichtingsvermogens en overeenstemming met de investeringsrichtlijnen en statutaire richtlijnen met betrekking tot ethische, religieuze of ecologische randvoorwaarden.
  • Geconsolideerde totaalvisie op alle investeringen van de stichting zodat ongewenste accumulatie van risico's zichtbaar wordt.
  • Redelijkheid van in rekening gebrachte kosten waar het investeringsproducten en administratiekosten betreft.

Als opdrachtgever profiteert u van onze onafhankelijkheid en de kennis van de branche welke wij in de loop van vele jaren hebben verkregen. Wij rekenen onze diensten af op basis van geleverde werkzaamheden.

En overigens:
Voor deze diensten bieden wij gereduceerde tarieven aan: daarmee tonen wij ook ons engagement met stichtingen - en ondernemingen zonder winstoogmerk. Op deze wijze willen wij de ideeën die bij onze cliënten rondom het werken zonder winstoogmerk leven, ondersteunen en actief bevorderen.

Als onderdeel van onze toewijding aan de Stichtingssector hebben we de ESV Academie gesteund sinds haar oprichting als sponsor voor het organiseren van evenementen en seminars specifiek voor stichtingen.