Vertrouwen en verantwoordelijkheid

De ontwikkeling van op rendement gerichte en goed gespreide beleggingsstrategieën en de invulling in het kader van discretionaire mandaten behoren tot de kerntaken van BPM.  Elke situatie vereist daarbij een geheel eigen oplossing.

BPM accepteert in principe geen cliënten die zijn gericht op kortstondige winsten uit handel. Op verzoek noemen wij graag specialistische vermogensbeheerders, die dit wel doen, uit het verbond van onafhankelijke vermogensbeheerders. 

Indien wij na uitvoerige gesprekken een samenwerking overeenkomen, mag de cliënt er zeker van zijn, dat alle kennis, mogelijkheden en het netwerk van BPM aan hem ter beschikking worden gesteld - natuurlijk op institutioneel niveau.