Ga akkoord met de mededeling

U moet akkoord gaan met de volgende instructies om de pagina met het Fonds te bekijken.

Notice

Onderstaande informatie is uitsluitend bestemd voor beleggers in landen waarin het desbetreffende fonds voor de verkoop aan deze groep beleggers is toegestaan. De informatie is niet voor publicatie of gebruik door (rechts)personen bestemd in een land waarbinnen het fonds niet verhandeld mag worden. Als documenten in de Engelse taal ter beschikking worden gesteld, betekent dit niet dat vergunning tot het verhandelen in Engelstalige landen is verschaft of aangevraagd.

In het bijzonder mogen aandelen in het desbetreffende fonds noch binnen de Verenigde Staten noch aan - of voor rekening van staatsburgers van de Verenigde Staten of in de Verenigde Staten gevestigde personen te koop worden aangeboden of aan hen worden verkocht. De hier gepubliceerde documenten of de informatie die deze bevatten, mogen niet binnen de Verenigde Staten of in andere landen waarin geen toestemming tot verhandeling bestaat, worden gedistribueerd.

De navolgende informatie en de daarin opgenomen mededelingen vormen geen aanbeveling. Zij dienen uitsluitend ter informatie van de beleggers en vormen noch een offerte noch een uitnodiging tot het uitbrengen van een offerte noch een aanbeveling tot de aankoop van financiële producten. In het bijzonder vervangen deze mededelingen niet een grondige en vakkundige controle van belastingtechnische -, juridische - en risicospecifieke consequenties van het investeren in een fonds. Wij adviseren in elk individueel geval dat u een door u vertrouwde deskundige raadpleegt. Beleggen in fondsen behoort uitsluitend op basis van de huidige emissieprospectus met een daarin opgenomen fondsenovereenkomst,  de vereenvoudigde prospectus alsmede het laatste jaar- of halfjaarverslag plaats te vinden.  Deze documenten zijn bij de desbetreffende vermogensbeheerder verkrijgbaar.

Er bestaat geen garantie voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de hierin opgenomen gegevens. Elke aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van de verschafte gegevens en informatie wijzen we af. Voor de inhoud van externe websites van derden waarnaar wordt verwezen, zijn wij niet verantwoordelijk.

Door verder te gaan met "OK", bevestigt u dat u kennis hebt genomen van bovenstaande punten en dat u deze aanvaardt.